سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا عبدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی تهران
علی پارساپژوه – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

در این تحقیق، تغییرات در میزان تورم پذیری، انقباض پذیری و نیز پتانسیل ایجاد نرک در اثر افزودن الیاف مصنوعی در مقادیر و اندازه های مختلف به خاک رس منبسط شونده ( مخلوط ۷۵٪ کائولینیت و ۲۵٪ بنتونیت)، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از تعیین دانه بندی، حدود اتربرگ و چگالی ذرات جامد مخلوط مورد مطالعه، نمونه های متعددی از مخلوط فوق حاوی مقادیر ۱، ۲، ۴ و ۸ درصد وزن خشک خاک الیاف مصنوعی به طولهای ۵، ۱۰ و ۱۵ میلیمتر تهیه و آماده گردیده اند. نتایج نشان دهنده این موضوع می باشند که مقدار تورم مخلوط با افزایش درصد الیاف، کاهش یافته و برعکس حد انقباض مخلوط با افزایش درصد وزنی و طول الیاف از یک روند صعودی تبعیت کرده و افزایش می یابد. به عبارت دیگر هر چه درصد وزنی و طول الیاف بیشتر می شود، حد انقباض افزایش می یابد و یا به بیان ساده تر نمونه در اثر خشک شدن دچار تغییرات حجمی کمتری می گزدد.