سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حبیب لطفی – کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
سینا احمد زاده ماشین چی – کارشناس ارشد اقتصاد و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه دریانوردی و عل

چکیده:

بخش کشاورزی ایران از جمله بخشهایی است که می تواند در راه رشد اقتصادی کشور نقش مثبتی ایفا نماید . در این خصوص متغیرهایی که می توانند ارزش افزوده بخش کشاورزی را افزایش دهند بیشتر مورد توجهقرار گرفته و از سوی دولت حمایت می شوند . یکی از این سیاستها ، پرداخت تسهیلات تبصره ای از سوی بانک های تخصصی به بخش کشاورزی است که طی سالهای گذشته این سیاست در دستور کار بانک های تخصصی قرار گرفته است . در مقاله حاضر ارتباط بین تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی و ارزش افزوده این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است .
براساس نتایج بدست آمده ، در طول دوره تحقیق ) ۱۳۷۰ – ۱۳۸۲) وجود همبستگی بین این دو متغیر به تائید رسیده است .