سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام جدید – پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران
علی مصلی نژاد – پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین روشهای کاهش دیماند برق مصـرفی صنایع تصحیح ضریب قدرت مـی باشـد کـه عمـدتا بوسـیله نصب خازن های موازی در شبکه های قدرت انجام می شود . ولی بدلیل اینکه نصب خازن اثرات جانبی دیگری نیز بهمـراه خواهد داشت این مقاله تاثیرات تصحیح ضریب قدرت ر ا بـر بهرهبرداری بهینه دیزل ژنراتور هـای موجـود در شـبکه هـای داخلی کارخانه را بررسی ونتایج حاصل از شبیه سـازی ارائـه می کند .