سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رضا قربانی – اعضای هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
جمال فیاضی – اعضای هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تعادل الکترولیتی بر عملکرد مرغان تخمگذار تجاری تحت تنش حرارتی آزمایشی با ۴ سطح تعادل الکترولیتی (۱۶۵، ۲۲۰،۲۷۳ و ۳۳۰ mEq/kg) بصورت طرح کاملا تصادفی با ۹۶ قطعه مرغ لگهورن سویۀ های لاین در ۴ تیمار و هر کدام با ۸ تکرار و ۳ قطعه مرغ در هر تکرار انجام گرفت. تعادلهای الکترولیتی از طریق استفاده از سطوح مختلف بیکربنات سدیم(صفر، ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ درصد) حاصل شد. این آزمایش به مدت ۲ ماه در فصل تابستان که دمای حد اکثر سالن پرورشی در دامنه ۳۵-۴۲ درجه سانتیگراد بود به انجام رسید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان می دهد که سطوح مختلف تعادل الکترولیتی تاثیر آماری معنی داری بر صفات کیفی تخم مرغ، نظیر ضریب هاو ، ضریب شکل سفیده، ضریب شکل زرده، وزن پوسته و ضخامت پوسته تخم مرغ و صفاتی همانند کلسیم و سدیم پلاسمای خون مرغان تخمگذار نداشت (P<0.05) درصد تولید، وزن تخم مرغ، مصرف خوراک روزانه و پتاسیم پلاسمای خون مرغان بصورت معنی داری با افزایش تعادل الکترولیتی افزایش یافت (P<0.05) نتایج نشان می دهند که افزودن بیکربنات سدیم به منظور بالا بردن تعادل الکترولیتی عملکرد طیور و کیفیت داخلی تخم مرغ را بصورت مثبت تحت تاثیر قرار می دهد ولی بر روی پوسته و ضخامت پوسته تاثیر چندانی ندارد.