سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افسانه مجری – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
محمد تفضلی شادپور – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
احسان یخشی تفتی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

گرفتگی های شریانی و بیماری های قلبی ـ عروقی ناشی ازآن مانند آتروسکلروسیس، از دلایل عمده مرگ و میر در دنیا است . در این مقاله، یک مدل غیرخطی سه بعدی از شریان کاروتید دارای گرفتگی نا متقارن، با در نظر گرفتن تعامل میان جامد و سیال (FSI) در نظر گرفته شده و جریان خون در این شرایط مدل سازی شده است . برای انجام شبیه سازی از نرم افزار ANSYS بهره گرفته شده است . با توجه به بررسیهای انجام گرفته این نرم افزار از توانایی مناسبی در تحلیل مسائل FSI برخوردار نمی باشد . ازاینرو با استفاده از کدنویسی در محیط ماکرو نرم افزار به الگوریتم حل مساله FSI از طریق روش کوپلینگ ضعیف دست یافته شد تغییرات قابل توجه فشارخون بصورت موضعی و افت شدید فشار و در نتیجه ایجاد تنش فشاری در پایین دست گرفتگی، پروفیل متغیر تنش برشی در منطقه گرفتگی و تغییرات قابل توجه آن پس از گرفتگی، تغییرات قابل توجه پروفیل سرعت و جریانهای برگشتی ، از جمله نتایج بدست آمده می باشند . نتایج بدست آمده درارزیابی وخامت بیماری، امکان پیشروی بیماری و پیش بینی محلهای مستعد برای شکست پلاک آتروسکلروتیک استفاده می گردد