سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا احمدی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری
عطاءاله عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

چکیده:

منطقه آذربایجان بعنوان یکی از نواحی استراترژیک ایران می باشد که در زمینه های مختلف بویژه در زمینه های سیاسی نقش حساسی را در تاریخ ایران ایفا کرده است. این منطقه با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی خود که در نزدیکی اروپا و قفقاز قارا گرفته است معمولا متاثر از جریانات سیاسی آنسوی مرزها بوده است. یکی از این جریانات ایده آذربایجان واحد می باشد که از اوایل قرن بیستم بصورت گسترده از طرف احزاب سیاسی جمهوری آذربایجان مطرح شده است.