سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد کلانتر احمدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
قدرت اله فتحی – دانشیار دانشگاه علوم و فنون کشاورزی خوزستان‐ ملاثانی
محمد برزگری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
عطا اله سیادت – استاد دانشگاه علوم و فنون کشاورزی خوزستان‐ ملاثانی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر روند رشد هیبریدهای ذرت و کارایی مصرف آب ، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مر کز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا گردید . سه تیمار آبیاری شامل آبیاری پس از ۷۰ میلی متر تبخیر از تشت کلاس A (رطوبت مطلوب )، آبیاری پس از ۱۲۰ میلی متر تبخیر (تنش ملایم ) و آبیاری پس از ١٧٠ میلی متر تبخیر (تنش شدید) به عنوان فاکتور اصلی و چهار هیبرید S. c 647، T. w. c600، S. c704 و S. c720 بعنوان فا کتور فرعی منظور گردید . با افزایش شدت تنش ماده خشک کل از ۹۴۴/۸ گرم در متر مربع در شرایط مطلوب به ٧٥٥ گرم در متر مربع در شرایط تنش شدید کاهش یافت. بیشترین سرعت رشد در شرایط تنش خشکی ملایم به هیبریدهای میان رس ٦٠٠ و ٦٤٧ و در شرایط تنش شدید نیز به هیبرید ٦٠٠ اختصاص یافت . سرعت رشد بیشتر هیبریدهای میان رس موجبگردید تا دوره رشد خود را زودتر به پایان برسانند و از صدمات بیشتر تنش خش کی مصون بمانند . با افزایش شدت تنش کارایی مصرف آب نیز افزایش یافت . با توجه به اینکه از نظرعمل کرد دانه بین شرایط مطلوب و تنش ملایم تفاوت معنی داری نداشتند و در شرایط آبیاری پس از ١٢٠ میلی متر تبخیر (تنش ملایم ) نیز کارایی مصرف آب بالا بود، می توان الگوی آبیاری پس از ١٢٠ میلی متر تبخیر را در منطقه توصیه نمود.