سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید جعفرآقایی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر املاح و یافتن رقم متحمل به شوری ابتدا در یک آزمایش مقدماتی تاثیر شوری بر جوانه زنی ۴۰ رقم و توده محلی پنبه در غالب طرح کامل اصتفادی به صورت فاکتوریل در سه تکرار درد اخل گلدان در ایستگاه تحقیقاتی زهکشی و اصلاح اراضی رودشت اصفهان در سال ۷۸ بررسی گردید. فاکترو اول سه سطح شوری و فاکتور دوم شامل ارقام بوده.