سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
اسلام مجیدی هرروان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
پریسا جنوبی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

جهت بررسی تاثیر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک و شاخص های رشد سویا آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. عامل رقم شامل ویلیامز و زان در کرت اصلی و عامل تسش به صورت قطع آب در مراحل نمو زایشی در هفت سطح در نظر گرفته شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که تیمارهای تنش حفیف و شدید خشکی در مرحله گلدهی و نمو غلاف سبب کاهش شاخص سطح برگ در دو رقم مورد بررسی گرید.