سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میرغنی سید معصومه –
پروین نصیری –

چکیده:

صدای زیاد در محیطهای کاری مخصوصاً در کارخانه های صنعتی یکی از مسائل بهداشتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. کارخانه های نوشابه سازی نیز از جمله صنایعی هستند که در محیط کار آنها سرو صدا زیاد است. صدای زیاد ممکن است موجب کاهش شنوایی، اختلال در ارتباط مکالمه ای و ناراحتی کارگران شود و یا اثر سویی به روش انجام کار در ساختن فراورده های صنعتی بگذارد. صدا یکی از مختصات جامعه صنعتی است که در داخل و یا خارج از کارگاهها مسائل بهداشتی مهمی را بوجود آورده است که این مسائل بایستی مد نظر و دقت قرار گیرند تا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است بوجود آیند جلوگیری نمود. در مورد صداهایی که در کارخانجات تولید می شوند مشکل اصلی ناراحتی و اعتراض کارگران نیست بلکه اثرات سوء آن بر سلامت کارگران می باشد. از جمله تاثیر آن بر اعصاب و روان و دستگاه قلب و عروق و بخصوص دستگاه شنوایی می باشد. حال باید بدانیم که آیا صنایعی که در آن احتمال شرایط جوی نامناسب هم وجود دارد یا اثرات تشدید کنده بر تاثیر صدا دارد چرا که خود شرایط جوی یکی از عوامل فیزیکی محیط کار بوده که تحت عنوان گرما و سرما نمود بیشتری پیدا کرده و این دو عامل اگر در محیط کارزیان آور شوند می توانند تاثیر مناسبی در کارگران بخش صنعت بگذارد بخصوص که با عامل زیان آور فیزیکی دیگری مانند( صدا) همراه باشد. بدین سان بررسی تاثیر توام صدا و شرایط نامناسب جوی بر روی کارگران مورد پژوهش قرار گرفت در این خصوص لازم است که پروسه خط نوشابه سازی یا مراحل تولید را مرور داشته باشیم.۱-تهیهآب مورد نیاز ۲- ساخت شربت مادر یا غلیظ۳- شستشو و استریل کردن بطریها ۴- اختلاط شربت مادر با آب و گاز کربنیک ۵- پر کردن شربت آماده شده در بطریها ۶- اختلاط گاز CO2 ورود آن به داخل بطری . امروزه هزارات نفر در صنعت نوشابه سازی در هر کشوری مشغول فعالیت هستند و اکثریت باتفاق این کارخانجات در دو شیفت کار می کنند تا بتوانند احتیاجات نوشیدنی مشتریان خود را فراهم سازند و این کثرت نیروی انسانی مشغول خود دلیلی محکم جهت این پژوهشهاست.