سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میثم فرضعلی پور تبریز – پژوهشگاه مواد و انرژی، مرکز مدلسازی و شبیه سازی مواد
پدرام صالح پور –
محمدرضا واعظی –

چکیده:

در این تحقیق مدلی جدید برای فشردگی آزاد سه بعدی ذرات کروی صلب در یک فضای محدود توسط الگوریتم موازی توسعه یافته است. الگوریتم مرسن تویستر به منظور تولید اعداد شبه تصادفی برای مختصات اولیه ذرات بکار گرفته شده است. رفتار فشردگی و تکرار پذیری فاکتور فشردگی ذرات با توزیع اندازه آندریازن گسسته و ذرات هم اندازه با یکدیگر مقایسه شده است. همچنین تاثیر اندازه ظرف بر تراکم موضعی ذرات و نیز اثر دیواره بر تراکم و نظم حاصل از آن بر ساختار فشردگی ذرات بررسی شده است. نتایج حاصل نشانگر فاکتور فشردگی بالاتر ولی تکرار پذیری پایین تر فاکتور فشردگی ذرات با توزیع اندازه آنددریازن گسسته هستند. ذرات با توزیع آندریازن گسسته مناطق چگال تری داشته و در مقابل مناطق با چگالی موضعی کمتر بزرگتری نیز دارد.