سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید تقوایی – واحد تکنولوژی و تحقیقات شرکت لاستیک پارس، دکترای شیمی آلی
محمود میاه نهری – کارشناس مهندسی شیمی رئیس کنترل کیفیت

چکیده:

پدیده شکفته شدن (Blooming) اساسا یک تغییر فیزیکی است که در سطوح یک قطعه لاستیکی جام و یاپخته شدن (ولکانیزه) رخ می دهد وعلت آن مهاجرت مواد از درون یک آمیزه لاستیکی به سطح، به سبب داشتن حلالیت محدود در شبکه پلیمری می باشد. بئومنیگ و مسائل مربوط به آن ناشی از این امر است که تعداد زیادی ازمواد درون آمیزه لاستیکی دارای سازگاری محدود با آمیزه بوده و نتیجتاً پس از ولکانیزاسیون و خنک شدن و رسیدن به دمای محیط، از درون ترکیب آمیزه جدا می گردند. در واقع بلومینگ یک فرایند نفوذ پذیری کنترل شده است پدیده بلومینگ همیشه یک پدیده نامطلوب نیست بلکه در مواقعی وقوع این پدیده موجب تشکیل لایه مقاومی از ماده بلوم شده میگردد، که به عنوان یک لایه محافظ عمل مینماید. از جمله موارد کاربردی این پدیده میتوان به سه افزودن واکس های هیدرو کربنی تحت عنوان واکس های محافظ به آمیزه های لاستیکی اشاره نمود که به منظور حفاظت از سطح لاستیک ولکانیزه شده در برابر حملات ازونی بکار می روند که طی ان واکس به سطح آمیزه لاستیکی بلوم کرده و مانند یک سد فیزیکی محافظ عمل می کند . در این مقاله به تجزیه و تحلیل رفتاری و ساختاری واکس های محافظ نایر ساخت داخل پرداخته و در نهایت به عیوب محصول که مستقیما به ماهیت ساختاری واکسهای محافظ برمیگردد می پردازیم.