سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم خواجه ای – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
ایرج برنوسی – ا ستاد یار دانشگاه ارومیه

چکیده:

امروزه باغات دیم با انجام کپی ناقص از شرایط طبیعی دیم احداث شده اند .چنین اقدام ناقصی علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد برای زارعین ، امید چندانی برای به ثمر رسیدن اقدامات انجام یافته ،ایجاد نمیکند . برای جبران این نقیصه، بهره گیری از روشهای مختلف استحصال باران در محل نزول خود و ذخیره رطوبت در پروفیل خاک ،راهکار مناسبی برای استقرار و توسعه گیاهان و بخصوص درختان مثمر می باشد . بدین منظور این تحقیق با هدف بهینه سازی و رفتار سنجی سامانه های سطوح آبگیر و بررسی تاثیر تیمار های مختلف بر افزایش ماندگاری رطوبت در پروفیل خاک طی سه سال در ۵ تیمار و ۳ تکرار در قالب بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت .در این طرح سامانه های لوزی شکل در ابعاد ۲/۵×۲/۵ در دامنه ای با شیب ۲۵ % ایجاد گردیدند. (وظیفه اصلی این سامانه ها جمع آوری و هدایت آب حاصل از بارش به انتهای سامانه و نفوذ آن به داخل خاک میباشد)