سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین حیدری – مدرس انستیتو عمران مرکز آموزش عالی فنی تبریز
دکتر محمدرضا سهرابی – استادیار دانشکده مهندسی شهید نیکبخت زاهدان
دکتر مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشکده مهندسی شهید نیکبخت زاهدان

چکیده:

با توجه به روند افزایش استفاده از بتن سبک در جهان، که به علت منافع حاصل از سبک نمودن ساختمان و در نتیجه کاهش بار مرده و نیروی زلزله ی وارد به سازه ها و همچنین عملکرد بهتر از نظر عایق بندی حرارتی و در نتیجه صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد، لزوم بررسی پتانسیل های استفاده از بتن سبک در صنعت ساختمان مشخص می گردد. تحقیق حاضر بر چگونگی ساخت و تولید بتن نیمه سبک، با استفاده از مصالح سبک موجود در کشور (لیکا و پامیس تفتان) متمرکز گردیده و اهداف زیر را دنبال می کند: بررسی تاثیر نوع سبکدانه بر خواص مکانیکی بتن سبک، بررسی تاثیر افزودن دوده ی سیلیسی بر خواص مکانیکی بتن سبک و بررسی تاثیر جایگزینی ریزدانه ی طبیعی بر خواص مکانیکی بتن سبک. نتایج حاص از آزمایشات دلالت بر امکان ساخت بتن سبک سازه ای با هر نوع مصالح موجود در ایران را دارد و تاثیر دوده ی سیلیسی و جایگزینی ریزدانه ی طبیعی را در بهبود خواص مکانیکی بتن سبک نشان می دهد. همچنین نتایج حاصل نشان می دهد بتن ساخته شده با سبکدانه ی پامیس دارای مقاومت فشاری، مقاومت کششی و ضریب ارتجاعی بیشتری نسبت به بتن ساخته شده با سبکدانه ی لیکا می باشد.