سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم صادقی – کارشناسی ارشد دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
جعفر توفیقی داریان – استاد دانشگاه تربیت مدرس
سیدجابر صفدری – استادیار دانشگاه سمنان و عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از دو سیستم با کشش بین فازی مختلف به بررسی اثر جهت انتقال جرم روی قطر برج (زمانی که جهت انتقال جرم از فاز آبی به آلی است و برعکس)پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که قطر متوسط قطرات و سرعت مشخصه در دو سیستم مورد مطالعه برای دو جهت مختلف انتقال جرم تقریبا باهم برابر است. موجودی فاز پراکنده در هر دو سیستم، زمانی که جهت انتقال جرم از فاز پیوسته به پراکنده است بیشتر از حالتی است که جهت انتقال جرم از فاز پراکنده به پیوسته است. برای سیستم های آب/ استن/ تولوئن و آب/ استن/ بوتیل استات قطر برج زمانی که جهت انتقال جرم از فاز پراکنده به فاز پیوسته است کمتر از حالتی است که جهت انتقال از فاز پیوسته به پراکنده است