سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید سلطانی –
مصطفی سفیدگر – تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، بلوار وفادار شرقی، خیابان دانشگاه، دا
حسین بزم آرا –

چکیده:

با توجه به تاثیرقابل توجه پنجرهها در میزان مصرف انرژی در ساختمان،لازم است راهکارهایی را که می تواند باعث کاهش مصرف انرژی از طریق پنجره ها گردد مورد بررسی قرار داد. یکی ازاینموضوعات، جهت نصب پنجره از نظر جغرافیایی در ساختمان می باشد. دراین مقاله ابتدا به بررسی کیفی هر یک از جهات نصب پنجره پرداخته می شود. در ادامه به منظور بررسی دقیق تر، برمبنای این موضوع، آنالیز انرژی برای یک ساختمان نمونه درشهر تهران انجام شده است. درپایان براساس نتایج بدست آمده و عوامل کیفی تاثیر گذار، پیشنهادی در زمینه جهت مناسب نصب پنجره ارائه شده است.