سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحمت الله هوشمند – دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی، گروه برق و الکترونیک
امیر پارساپور – دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی، گروه برق و الکترونیک
مهدی ترابیان – دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی، گروه برق و الکترونیک

چکیده:

کوره قوس الکتریکی از جمله بارهای غیر خطی است که تاکنون مدل های متعددی برای تحلیل عملکرد آن پیشنهاد شده است و می توان بر روی ژنراتور های اطرافش تاثیرات زیادی بگذارد. در این مقاله، هدف آن است که با مدل سازی دقیق کوره ، اثرات آن بر روی محور ژنراتور سنکرون تغذیه کننده کوره بررسی کنیم. بدین منظور از دو مدلی که به واقعیت نزدیکتر است ، برای شبیه سازی کوره استفاده گردیده تا تاثیر آن بر روی محورژنراتور و محل اتصال بین توربین ها بررسی گردد. روش جدیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده در نظر گرفتن مراحل مختلف ذوب و استفاده از مناسبترین مدل کوره جهت شبیه سازی در آن مرحله است. برای شبیه سازی، در مرحله ای که کوره درحال ذوب قراضه و شارژ آهن اسفنجی است از مدل پالسی کوره استفادهمی شود. همچنین زمانی که کورهدر حالت ذوب آهن اسفنجی است، مدل غیر خطی با ضریب توان کم به کار برده می شود. در مرحله ای که اغتشاشاتپایان یافته و ذوب، آرام و قوس ، پایدار شده از مدل غیر خطی و با ضیب توان بالاتر استفاده شده است. با استفاده از شکل موج های گشتاور اعمال شده به محور ژنراتور مشکلات موجود بررسی و تحلیل می گردد.