سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

همام نفاخ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق پایه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI310 و آلیاژ پایه نیکل – کروم ASTM A560 توسط روشهای جوشکاری ذوبی الکترود تنگستنی (GTAW) و قوس دستی معمولی (SMAW) به یکدیگر متصل شدند. برای انجام این اتصال از چهارحرارت ورودی متفاوت با مقادیر ۸/۹، ۸/۶، ۷/۲ و ۶/۵ کیلوژول بر میلیمتر استفاده گردید. مناطق فصل مشترک جوش – فلزات پایه، منطقه متاثر از حرارت، منطقه مخلوط نشده، منطقه با ذوبجزیی و پدیده مایع شدن توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. بررسی های انجام در مورد مناطق فوق الذکر نشان داد افزایش یافتن مقدار حرارت ورودی به حوضچه جوش، بدون در نظر گرفت نوع فلز پر کننده، سبب وسعت یافتن این مناطق گردیده و پدیده مایع شدن را در فلز پایه A560 تشدید نموده است. همچنین این تحقیق نشان میدهد که فلز پر کننده ۳۱۰ به علت نیاز داشتن به حرارت روی کمتر، منطقه متاثر از حرارت، منطقه مخلوط نشده، منطقه با ذوب جزیی و پدیده مایع شدن کم وسعتتری از خود نشان می دهد.