سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
محمد باقر نقیبی سیستانی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علی کریم پور – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نیاز برای شبیه سازی و آنالیز ذدینامیکهای بازار برق امروزه بیش از پیش روشن شده است . در این مقاله تاثیر حضور عاملهای قیمت دهنده با استراتژی های معین در کنار عاملهای یاد گیرنده تقویتی در یک بازار رقابتی برق شبیه سازی شده است . و فرض شده است که در یک بازار برق رقابتی تعدادی از واحد ها برای قیمت دهی از الگوریتم Q-LEARINNG و در مقابل تعدادی از واحد ها از یک جدول احتمالی معیین برای پیشنهاد قیمت استفاده می کنند . دو استراتژی بروی یک شبکه قدرت ۵ باسه با سه ژنراتور در وضعیت های مختلف بار و تراکم بین خطوط آزمایش شده است و با نتایج حالتی که متامی واحد ها از الگوریتم Q-LEARINNG استفاده می کنند مقایسه شده است .