سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد رضا صیاد – مرکز مطالعات و تحقیقات کارست کشور
احمد افراسیابیان – مرکز مطالعات و تحقیقات کارست کشور

چکیده:

از جمله مسائل مهم در بررسی پدیده های کارست، شناخت و مطالعه سیماهای کارستی است. سیماهای کارستی در سنگ های کربناتی توسعه زیادی داشته و در سنگ های انحلالپذیر مانند ژیپس و انیدریت و نمک نیز دیده می شوند. بررسی سیماهای کارستی از چند دیدگاه حائز اهمیت است که یکی از مهم ترین آنها نقش اساسی برخی از این پدیده ها در انتقال آب به منابع آب زیرزمینی و هدایت آنها است. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است، معرفی و بحث و بررسی "پونورگوریک" ( در منطقه جنوب شرق شهرستان برازجان) است که نقش عمده ای را در انتقال بخشی از آبهای سطحی زیر حوضه شرقی آن داشته و مقاله مزبور به بررسی علل زایشی و عملکرد هیدرودینامیکی حفره مزبور می پردازد. همچنین پس از ارائه نتایج به دست آمده، چند پیشنهاد برای استفاده بهینه از آبهای سطحی زیر حوضه شرقی (به هنگام سیلابی شدن مسیل اصلی) و هدایت آنها به درون حفره مزبور مطرح گردیده است.