سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

دل آرام گل مروی – کارشناس ارشد آلودگی و حفاظت زیست دریا و محیط طبیعی و تنوع زیستی، اداره ک

چکیده:

توسعه جهانی سفرهای هوایی و تجارت دریایی موجب چیرگی حشراتناقل بیماری بر موانع جغرافیایی شده و آنها را قادر نموده که در زمانی کوتاه در فواصل طولانی جابجا شده و انتشار یابند در این تحقیق شبکه ای از انسان و محیط برای توصیف چگونگی گسترش Aedes albopictus که بک پشه ناقل بیماری می باشد استفاده و با گسترش نسبتا تغییرناپذیر Anopheles gambiae و امکان حرکت احتمالی این ناقل مالاریا در آینده مورد بررسی قرار گرفته و مجموعه ای از داده های کشتیرانی و خطوط هوایی در ترکیب با اطلاعات هواشناسی تحلیل گردید تا نقشه های جهانی حمل و نقل هوایی و دریایی براساس تاثیرشان بربقا و قابلیت دسترسی ناقلین بیماری ها مجددا ترسیم شوند. این نقشه ها نشان دادند که گسترش دامنه A.albopictus بطور شگفت آوری با ترکیب اطلاعات هواشناسی و داده های خطوط بین المللی حمل و نقل قابل پیش بینی می باشند چنانکه تاثیر حجم ترافیک در مسیرهای کشتیرانی که موجب انتشار گسترده آن به بنادرمی شد در مقایسه با انتشار آن براساس شرایط اقلیمی به همان بنادر بیش از دو برابر بود، در مقابل A.gambiae به ندرت از مبدا خود در آفریقا به سایر نواحی انتشار می یافت که نسبتا ناشی از حجم کمتر ترافیک دریایی نسبت به هوایی از این قاره می باشد.