سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل صفری – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی شرکت سهامی سازمان آب زنجان
ماندانا عابدینی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

آزمایش نفوذ استاندارد بعنوان یکی از متداولترین ابزارعای ژئوتکنیکی خاک از جایگاه ویژه ای در این عرصه برخوردار بوده، معمولا نتایج آن بعد از اعمال ضرایب اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرد. استفادهاز این آزمایش همانگونه که در اکثر مراجع نیز آمده در خاکهای ماسه ای توصیه شده است. اما علیرغم این توصیه ها این آزمایش در خاکهای چسبنده نیز اظلاعات ارزشمندی در اختیار ما قرار می دهد. حال با توجه به وابستگی خصوصیات مقاومتی این خاکها به خاصیت خمیری و ارتباظ بین عدد EIIT و مقاومت برشی خاکهای رسی پاسخگویی به ین سوال حایز اهمیت است که آیا این ویژگی در نتایج آزمایش EIIT نیز موثر خواهد بود. در عمین راستا در این مقاله سعی شده ایت این اثر با توجه به نظریه های موجود در زمینه مقاومت برشی و اطلاعات بدست آمده از آزمایش EIIT در سایتهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.