سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رهگذر – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرشاد مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

قاتب مقاوم خمشی و قاب بادبندی شده هم مرکز دو سیستمی هستند که بطور متداول برای مقاوم کردن ساختمانها در مقابل نیروهای جانبی از جمله زلزلع بکار می روند. ولیکن تامین سختی و شکل پذیری کافی توسط هر یک از سیستمهای فوق به تنهایی باعث غیراقتصادی شدن طرح می گردد.در صورت اجرا صحیح سیستم بادبندی زانویی امکان ایجاد سختی و شکل پذیری کافی به طور همزمان فراهم می آید. در این سیستم به صورت یک فیوز شکل پذیر عمل کرده و مانع کمانش بادبند میب گردد.