سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

طاهره حسنلو – بخش فیزیولوژی ، موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده:

خارمریم ( Silybum marianum (L.) Gaertn) گیاهی یک یا دو ساله از خانواده کاسنی(Compositae) است. سیلیمارین ترکیبی فلاونوییدی متشکل از ۵ فلاونولیگنان مختلف است که در دانه های گیاه خارمریم وجود دارند. این گیاه در بیشتر نواحی غربی ایران به صورت خودرو رویش می یابد و از آنجا ییکه که عوامل محیطی تأثیر بسیار عمد های بر کیفیت و کمیت متابولیت های ثانویه تولید شده توسط گیاهان دارند و به منظور شناخت عوامل مؤثر در تولید این متابولیت ها و کاربرد این اطلاعات در زمینه فیزیولوژی گیاهی مطالعه این متابولیت ها در نمونه های بومی در ارتباط با خاک منطقه صورت گرفت و نتایج نشان داد که این گیاه خاک های سبک با حاصلخیزی بالا را ترجیح میدهد. محدوده اسیدیته بهینه گیاه ۷/۵-۷میباشد.