سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا اقامحمدی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق و مدیر مرکز مطالعات دینامیکی شبکه ایرا
میثم زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد برق گرایش سیستم های قدرت دانشگاه صنعت آب و برق
علی مقامی –

چکیده:

خطاهای پنهان سیستم حفاظتی نقش برجسته ای در گسترش خاموشی سیستم های قدرت ایفا می کنند. این نوع خطاها در حالت عادی بهره برداری دیده نمی شوند. اما در شرایط بروز اختلال در سیستم نمایان می شوند. گزارشات مربوط به خاموشی های بزرگ سال ۲۰۰۳ نشان میدهد که در اکثر آنها خطاهای پنهان حفاظت دیستانس، نقش عمده ای در تشدید حوادث پی در پی و گسترش دامنه خاموشی ها داشته است. در این مقاله ابتدا فرایند شکل گیری خاموشی را بصورت مرحله به مرحله تشریح کرده و نقش خطای پنهان رله های دیستانس را در آن نشان داده ایم. مطالعات شبیه سازی بر روی شبکه ۳۹ شینه نیوانگلند انجام شده است و کلیه عناصری که در شکل گیری خاموشی سهیم هستند مدلسازی شده اند نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که می توان برای حالات مختلف بهره برداری شبکه، خطاهای پنهان حفاظت دیستانس را شناسایی کرده و با انجام عملیات پیشگیرانه مناسب، مانند غیرفعال کردن زون ۳ برخی رله های دیستانس از گسترش و شدت خاموشی جلوگیری کرد و یا آن را به تاخیر انداخت تا بهره بردار زمان بیشتری برای انجام عملیات اصلاحی مناسب در اختیار داشته باشد.