سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
معصومه نورمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه اموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) دانشگاه پیام نور واحد همدان
یدالله خرم آبادی – استادیار روانشناسی دانشگاه پیام نور همدان

چکیده:
هدف این مقاله تاثیر خلاقیت در تعلیم و تربیت و تغییر شیوه های تدریس در این حیطه می باشد و با توجه به ان شیوه های تدریس مفهوم خلاقیت و یادگیری تعریف و بررسی شده است و موانع خلاقیت در دانش اموزان و تعلیم و تربیت و در اخر نقش معلمان در راستای ایجاد خلاقیت در تعلیم و تربیت بیان شده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که جامعه اموزشی بستری مناسب برای توسعه خلاقیت را می تواند داشته باشد و معلم به عنوان ایجاد کننده شرایط و تسهیل کننده یادگیری دانش آموزان می تواند از روش هایی چون نوگرایی، عدم تنبیح، انعطاف پذیری، افزایش اعتماد به نفس در دانش اموزان مشارکت دادن دانش اموزان در فعالیت های کلاس برانگیختم کنجکاوی دانش اموزان و در واقع امیختن خلاقیت در تعلیم و تربیت و بکارگیری آن در شیوه های تدریس در برنامه کار اموزش و پرورش خود می تواند گامی موثر در راستای توسعه آموزش و پرورش و شکوفایی توانایی های دانش آموزان شود.