سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحسن پیغمبرزاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
شیما عزیزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سیدعلی علوی فاضل – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمد جامی الاحمدی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

امروزه از پدیده جوش به طور گستردهای در صنایع مختلف استفاده میشود چون از لحاظ انتقال انرژی حرارتی بسیار موثرتر از دیگر مکانیسمهای انتقال گرما همچون رسانش و جابه جایی میباشد . در این پژوهش برای اندازهگیری ضرایب انتقال حرارت جوششی محلولهای آب و دیاتانولآمین ( DEA ) تعداد زیادی آزمایش انجام گرفت . بر اساس نتایج حاصل شده، تاثیر خواص فیزیکی مانند کشش سطحی و ویسکوزیته محلول روی ضریب انتقال حرارت و رفتار دینامیکی حباب مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در عین حال، تصاویر تهیه شده از حبابها در حین انجام آزمایش نیز به خوبی موید این واقعیت بودند که هر چه اندازه حباب بزرگتر و سرعت تولید آن بیشتر باشد، بر میزان انتقال حرارت افزوده خواهد شد