سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسماعیل شاه طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم انسانی گروه مد
سیدحمید خداداد حسینی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت

چکیده:

تا دهه های اخیر، در اکثر متون تحقیقی از سه نسل تحقیق و توسعه صحبت شده است. اما به تازگی صحبت از نسل های جدیدی از آن به میان آمده که خصوصیاتی متفاوت از نسل های و تفکیک آنها از یکدیگر شده است؛ لازمه ی این امر نقطه مشترکی بود که بتوان تمایز و تشابه آنها را بررسی کرد؛ یا توجه به تعاریفی که از تحقیق و توسعه به عمل آمده ما دانش را به علت مشترک بودن در همه آنها به عنوان نقطه مشترک در نظر گرفتیم؛ از این رو در ابتدا مفهوم دانش و مدیریت دانش و الزامات هریک تبیین و در ادامه به تعریف تحقیق و توسعه و عوامل موثر بر آن پرداخته می شود و در انتها با توجه به عوامل دانش و مدیریت دانش، نسل های تحقیق و توسعه کالبد شکافی و تمایزات هر یک با توجه به این عوامل مهم شناسایی می گردند.