سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قادر غنی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

چکیده:

کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه هایی که با فرایند لجن فعال کار میکنند و تصفیه ثانویه به عنوان آخرین مرحله تصفیه است به راندمان فلوکولاسیون و ته نشینی فلاکهای تشکیل شده بستگی دارد. بررسی فرایندهای مختلف تصفیه (آب و فاضلاب) نشان میدهد که درجه حرارت و PH از جمله فاکتورهای بسیار مهمی است که راندمان فرایندهای فلوکولاسیون و ته نشینی را تحت تاثیر قرار میدهد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر درجه حرارت و PH بر ته نشینی فلاکهای لجن فعال انجام شد. مطالعه به مدت سه ماه و در سه فاز(تغییر درجه حرارت، تغییر PH و تغییر همزمان درجه حرارت و PH) بر روی مایع مخلوط حاصله از حوضچه هوادهی یکی از تصفیه خانه های تهران انجام شد. نتایج حاصله از این بررسی نشان داد که با افزایش درجه حرارت سرعت ته نشینی کاهش، اندیس حجمی لجن افزایش، مقدار جامدات معلق خروجی افزایش و نهایتاً در صد حذف COD کاهش می یابد. همچنین بررسی نتایج تغییرات PH نشان داد که با افزایش PH پارامترهای فوق بطور معکوس نسبت به تاثیر افزایش درجه حرارت تغییر کردند.