سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاوه عدالتی – گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
فرشاد اخلاقی – گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمود نیلی احمدآبادی – گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیر رضا پلاسید – گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر درصدهای مختلف جوانه زا صفر تا ۰/۶ درصد بر منحنی های سرد شدن ریز ساختار و خواص چدن خاکستری بررسی شده است. مشاهده شده است که با عملیات جوانه زنی در مقایسه بر منحنی های سرد شدن ریز ساختر و خواص چدن خاکستری بررسی شده است. مشاهده شده است که با ملیات جوانه زنی در مقایسه با چدن پایه که بدون جوانه زنی ریخته گری شده است و همچنین با افزایش درصد جوانه زا دمای یوتکتیک درصد گرافیت های نوع A طول لایه های گرافیت و تعداد سلولهای یوتکتیک بر واحد سطح افزایش می یابد و دمای تشکیل آستنیت تحت تبرید عمق تبرید و دانسیته چدن کاهش می یابد سختی چدن با افزایش درصد جوانه زا تا ۰/۳ درصد افزایش و با افزایش بیشتر درصد جوانه زا کاهش می یابد