سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم نعیمی فر – دانشجوی کارشناسی عمران – دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان
امید نعیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی – دانشگاه تربیت مدرس – تهران

چکیده:

روانگرایی پدیده ای است که در طول سالیان گذشته خسارات زیادی را در حین وقوع زلزله های موجب شده است. ابتدا این طور تصور می شد که فقط ماسه های تمیز و ماسه های سیلت دار دارای پتانسیل روانگرایی هستند و ماسه های رس دار به علت وجود چسبندگی در رس نمی توانند روانگرا شوند. اما وقوع چند مورد روانگرایی در سالهای گذشته در ماسه های که دارای مقادیری رس بوده اند، نشان داده است که باید در این زمینه تحقیقات بیشتری صوررت گیرد. برای تحقیقات این مقاله نمونه های مختلفی از ترکیبات ماسه با رس ساخته شدند و تحت آزمایشات سه محوری به صورت تحکیم شده – زهکشی نشده قرار گرفتند. نتایج این آزمایشات نشانگر تاثیر زیاد رس بر روی مشخصات رفتاری ماسه مانند روند تغییرات فشار آب حفره ای و نمودار های تنش – کرنش می باشد. نمونه های ساخته شده دارای قطر ۵ و ارتفاع ۱۰ سانتی متر بوده وبرای ساخت آنها از روش تراکم ماسه مرطوب استفاده شده است.