سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید نعیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی- دانشگاه تربیت مدرس – تهران
ابراهیم نعیمی فر – دانشجوی کارشناسی عمران – دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان
احمدضیا حسینی – دانشجوی کارشناسی عمران – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

روانگرایی پدیده ای است که از سال ۱۹۶۰ و در پی خرابی های عظیم به وجود آمده در زلزله نیگاتا در ژاپن مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا در تحقیقات مختلفی که صورت می گرفت ، فرض می شد که رفتار ماسه های حاوی ریزدانه مشابه رفتار ماسه های تمیز است. اما با تحقیقات گسترده ای که درسالهای اخیر انجام شده است، معلوم شده است که نه تنها این دو رفتار مشابه ندارند، بلکه تا حد زیادی در ضمن اعمال بارهای برشی و لرزه ای از خود رفتارهای متفاوت نشان می دهند. ریز دانه موجود در این ماسه ها می تواند رس یا سیلت باشد. دراین مقاله سعی شده است تا تاثیر درصد رس و سیلت بر روی پتانسیل روانگرایی ماسه ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا سعی بر آن بوده است تا با استفاده از ساختار دانه ای نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف تفسیر و مورد بررسی قرار گیرند.