سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهیر سراجان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مهدی صدیق – دانشجوی کارشناسی، عضو انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی – وا

چکیده:

در سال‌های اخیر، تقاضا برای فلزات فومی سبک و همچنین کاربرد این نوع محصولات فلزی افزایش یافته است. در این تحقیق عواملی که بر روی فوم‌زایی آلومینوم خالص تجاری و ساخت نوع فوق سبک آن تأثیر دارند مورد بررسی قرار گرفته است. پودر هیدرید تیتانیم (TiH2) به عنوان عامل فوم‌زا بین ۰/۵ تا ۲/۵ درصد وزنی به مذاب آلومینیوم اضافه شد. بازه دمائی برای عملیاتفوم‌زائی بین ۶۲۰ تا ۶۶۰درجه سانتی گراد انتخاب گردید. دمای مذکور عامل موثری در تولید نمونه فوم آلومینیوم همگن می باشد. کنترل صحیح دمای نگهداری و درصد وزنی مناسب عامل فوم زا باعث تولید نمونه فوم آلومینیوم با حفره‌ها یا به عبارت دیگر سلول‌های یکنواخت و با درصد تخلخل بالا می شود. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که به ازای یک درصد وزنی عامل هیدرید تیتانیم ودمای عملیات فوم زائی ۶۴۰ درجه سانتی گراد، سلول هائی با قطر متوسط۶ ۲ میلی متر با توزیع یکنواخت و میزان تخلخل معادل ۸۶ درصد حاصل می گردد.