سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا بختیاری – دانشجوی دکتری مهندسیمواد
علی اکبر اکرامی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فولاد مورد تحقیق فولاد ۴۳۴۰ می باشدکه ابتدا عملیات نرماله کردن در دمای ۸۵۰ درجه و به مدت ۱ ساعت انجام شد و پس از آن نمونه ها به مدت ۹۰ دقیقه در ۷۴۰ درجه یعنی منطقه دو فازی فریت – آستنیت نگهداری و سپس به طور مستقیم به حمام نمک منتقل شدند به منظور بدست آوردن مورفولوژی هایمتفاوت بینایت نمونه های مختلف در دماهای ۳۰۰، ۳۵۰ ، ۴۰۰ و ۴۵۰ درجه و به مدت ۱ ساعت درحمام نمک نگهداری و سپس در هوا و تا دمای اتاق سرد شدند ریزساختار نمونه ها با میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مطالعه و کسرحجمی فریت با روش آنالیز تصویری مشخص شد نتایج sEM نشان داد که با افزایش دمای آستمپرینگ مورفولوژی بینایت از بینایت پایین تا بینایت بالا تغییر می کند با انجام آزمایش کشش ضربه و سختی سنجی مشخص گردید که با افزایش دمای استمپرینگ از ۳۰۰ تا ۴۰۰ درجه استحکام تسلیم، استحکام کششی سختی درصد ازدیاد طول یکنواخت و کل و انرژی ضربه کاهش می یابد.