سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا بختیاری – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر اکرامی – استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فولاد مورد تحقیق، فولاد ۴۳۴۰ می باشد که ابتدا عملیات نرماله کردن در دمای ۸۵۰درجه سانتی گراد و به مدت ۱ ساعت انجام شده و پس از آن نمونه ها به مدت ۹۰ دقیقه در ۷۴۰ درجه سانتیگراد یعنی منطقه دوفازی فریت- آستنیت نگهداری و سپس به طور مستقیم به حمام نمک منتقل شدند. به منظور بدست آوردن مورفولوژی های متفاوت بینایت، نمونه های مختلف در دماهای ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰ و ۴۵۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۱ ساعت در حمام نمک نگهداری و سپس در هوا و تا دمای اتاق سرد شدند. ریزساختار نمونه ها با میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مطالعه و کسر حجمی فریت با روش آنالیز تصویری مشخص شد. نتایج SEM نشان داد که با افزایش دمای آستمپرینگ، مورفولوژی بینایت از بینایت پایین تا بینایت بالا تغییر می کند. با انجام آزمایش کشش، ضربه و سختی سنجی مشخص گردید که با افزایش دمای آستمپرینگ از ۳۰۰ تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد، استحکام تسلیم، استحکام کششی، سختی، درصد ازدیاد طول یکنواخت و کل انرژی ضربه کاهش می یابد. البته برای دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد افزایش مجدد استحکام تسلیم، استحکام کششی و سختی و کاهش شدیدتر ازدیاد طول کل و انرژی ضربه بدست آمد. مطالعه سطوح شکست نمونه های کشش، رفتار ترد مشاهده شده در این دمای آستمپرینگ را تایید می کند. ایمن رفتار خلاف انتظاز به پدیده تردی بازپخت، رشد عرضی تیغه های فریت بینایتی و تشکیل کاربیدهای درشت نسبت داده شد.