سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کریمی طاهری – استاددانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی متالورژی خ آزادی تهران
سیدمرتضی سیدریحانی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی متالورژی خ آزادی تهران
افشین خدادادمترجمی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی متالورژی خ آزادی تهران

چکیده:

دراین پژوهش مذاب آلیاژCU-Zn-Al بوسیله کوره الکتریکی مقاومتی تولید شده و سپس درقالب فولادی بصورت میله های با مقطع گرد ریخته گری میشود تا ازآنها بیلت های ازمایش اکستروژن ماشین کاری شوند باانجام ازمایشهای اکستروژن داغ دردماهای ۸۰۰الی ۹۰۰ درجه سانتیگراد نمونه ها به شکل سیم جهت ازمایشهای ایجادخاصیت حافظه داری تولید میشوند ازمایشهای فوق مشتمل برعملیات حرارتی حل ساری نمونه ها در۸۵۰درجه و سپس سرد کردن آنها درآب جهت ایجادریزساختار مارتنزیتی و دستیابی به خاصیت حافظه داری است درادامه با اعمال سیکلهای حرارتی به تعداد ۱۰و۲۰و۵۰ تغییرات دماهای پیری mt,M8,At,AS مورد مطالعه قرارمیگیرند نتایج ازمایشها مبین آن است که دمای اکستروژن و سیکلهای حرارتی باعث تغییر هیسترزیس و دماهای Af,MS الیاژ میشوند دراین پژوهش تاثیرات ناشی ازپارامترهای مذکور باتوجه به نتایج بدست امده از ازمایشهای متالوگرافی تفسیر میگردند