سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد علی اکبر زاده – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالوژی، پژوهشکده علوم و فناوری مهام
مریم ولیعی –

چکیده:

در هارد متال های پایه کاربید تنگستن که با روش متالورژی پودر تولید می شوند، اعمال شرایط پخت مناسب منجر به حصول خواص بهینه می گردد. در این تحقیق تاثیر ترکیبات مختلف و شرایط آماده سازی مواد پودری و شرایط پخت بر روی خواص فیزیکی (دانسیته، درصد انقباض پخت و میزان تخلخل) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که گرانوله نمودن پودر باعث بهبود خواص فیزیکی محصول می گردد. همچنین ترکیبات ۱۰ و ۱۲ درصد کبالت، در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد نتایج مطلوبی را به دنبال دارد