سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه پوررضا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مواد شناسایی انتخاب و تولید مواد
محمدجعفر هادیان فرد – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

درکنار میزان عامل پخت و زمان دمای پخت از جمله مهمترین پارامترهای تولید رزین های گرماسخت ازجمله رزین های اپوکسی می باشد درتحقیق حاضر از رزین دی گلیسیدیل اتربیس فنول (DGEBA) A و ۴۰ درصد عامل پخت تری اتیلن تترامین TETA جهت بررسی تاثیر محیط آب براستحکام و پایداری نمونه های تولید شده دردماهای پخت ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ درجه سانتی گراد استفاده شد درحالیکه نتایج حاصل از استحکام فشاری نمونه ها پیش از غوطه وری تفاوت قابل ملاحظه ای ندارند حدود ۱/۵ درصد جذب آب موجب ۰/۳۵ درصد افزایش ارتفاع و ۴۰ درصد کاهش استحکام فشاری درنمونه های با دمای پخت ۱۵۰ درجه شد . اختلاف درکاهش خواص میان شرایط دمای پخت ۱۰۰ درجه و ۲۰۰ درجه قابل توجه نبوده اما جذب آب مورد دوم درحدود ۰/۲۵ درصد کمتر بود.