سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهیار عربانی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
یاشار نیک پیام – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
محمدتقی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تاثیر حرارت بر روی خواص مهندسی دو نوع رس، یکی کائولینیت خالص ودیگری رس منطقه ای در حوالی شهر رشت در استان گیلان، می پردازد. نمونه های رس تحت دماهای مختلفی از ۱۰۰ تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد قرار گرفته و خصوصیات فیزیکی خاک رس از قبیل حدود روانی و خمیری، توده ویژه، مقاومت تک محوری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از رسها نمونه های دست ساز یکسانی ساخته شده و با انجام آزمایش تحکیم بر آنها چگونگی تغییرات نشست خاک رس در دماهای مختلف مشاهده گردید. با توجه به نتایج آزمایشها می توان گفت رس رشت تغییرات بیشتری را نسبت به کائولینیت در برابر دما از خود نشان میدهد، به گونهای که حدود روانی، خمیری و توده ویژه آن با افزایش دما کاهش زیادی نشان داده و مقاومت تک محوری آن افزایش می یابد. این نوع رس تحت اثر حرارت زیاد (بیش از ۵۰۰ درجه) خواص چسبندگی خود را بکلی از دست می دهد.