سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا صاحبدل – کارشناس مهندسی متالورژی صنعتی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانش
الناز فیضی – کارشناس مهندسی متالورژی صنعتی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانش
حسین عربی – دانشیار دانشکده متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی م

چکیده:

در این تحقیق تأثیر دما بر مدول یانگ یک نوع فولاد ضد زنـگ آسـتنیتی پایـدار شـده بـا نـایوبیوم مـورد بررسی قرار گرفت . تعداد یازده نمونه آزمایش طبق استاندارد BS تهیه شده و مورد آزمایش کشـش داغ قرار گرفتند . در مجموع پنج دما ی ۰۰۳، ۰۲۴، ۰۰۵، ۰۷۵ و °C ۰۲۶ و سه نرخ کـرنش ۵۰ / ۰، ۵ / ۰ و ۵ بـر دقیقه برای آزمایش این نمونه ها انتخاب گردید . نتایج این آزمایشها نشان داد که مـدول یانـگ ایـن نـوع فولاد به میزان کمی به درجه حرارت بستگی دارد . میزان این وابستگی به صورت یک مدل ریاضی بدست آمد که با مدل ارائه شده قبلی در مورد این فولاد مطابقت دارد .