سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نظریان مرویان – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس
امیر حسین بهروش – دانشیار ساخت و تولید
مهدی محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تولید کابل هم محور با عایق فوم ریز سلولی پرداخته شده است. ویژگی مهم این تحقیق استفاده از گاز بوتان به عنوان عامل جوانه زای فیزیکی و درعین حال تولید نمونه هایی با اندازه سلول ۱۵۰ میکرون می باشد. این در حالی است که اکثر کارهای تحقیقاتی انجام شده پیرامون اکستروژن فوم های ریز ساختاری، دی اکسید کربن یا نیتروژن را به عنوان عامل جوانه را انتخاب می کنند. در این مقاله ضمن بیان طراحی و ساخت دستگاه اکسترودر فوم ریزساختاری برای مقاطع ضخیم، تاثیر دما و مواد استفاده شده بر ساختار عایق فوم فیزیکی کابلهای هم محور مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر دما با توجه به تاثیر آن بر روی استحکام مذاب بسیار قابل توجه است. دمای بالا سبب رشد بیش از حد سلول ها و چگالی سلولی پایین شده و دمای پایین نیز از تعداد سلول های جوانه زده شده می کاهد. استفاده از مواد ترکیبی نیز با توجه به وابستگی شاخص جریان پذیری مواد با استحکام مذاب تاثیر شدیدی را بر روی ساختار اعمال کرده است. در پایان تضعیف یک کابل تولید شده با عایق فوم فیزیکی با یک کابل تولید شده با عایق فوم شیمیایی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده بیان گر کاهش ۱۷% تضعیف کابل در فرکانس MHz 3000 در مقایسه با کابل های با عایق فوم شیمیایی است.