سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محمد لاری بقال – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژیو مواد، پردیس دانشکد
احمد علی آماده – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دان
هادی مرادی – کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری مهام، گروه صنایع مهام
علی محمدی – کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری مهام، گروه صنایع مهام

چکیده:

پوشش نانو کامپوزیتیOAl- Ni به دلیل خواص مطلوب مانند مقاومت به خوردگی و سایشی بالا، در صنایع مختلف کاربردهای وسعی دارد. در این تحقیق پوشش نانو کامپوزیتیOAl- Ni در حمام آبکاری واتس حاوی ذرات آلومینا با قطر ۵۰ نانومتر با استفاده از جریان پالسی مربعی تولید شد. تأثیر دما و PH بر میزان ذرات آلومینا و توزیع آنها در پوشش مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های مورفولوژی با استفاده از SEM انجام شد. و درصد وزنی ذرات آلومینا در پوشش با آنالیز ترکیبی EDX اندازه گیری شد. نتایج نشان داد بهترین توزیع ذرات در پوشش در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد بدست آمد. به علاوه کاهش PH باعث حضور بیشتر ذرات ریز در پوشش می شود.