سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شاهین آتش بند – کارشناس ارشد سازه، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
فریبرز ناطق الهی – عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

به علت شباهت دیوارهای برشی فولادی به تیر ورقها، مطالعات انجام شده در مورد تیر ورقها پایه ای برای مدلسازی دیوارهای برشی فولادی برای انجام تحلیل های ساده گردید. اولین بار توربرن مدل ساده ایرا برای پیش بینی ظرفیت نهایی دیوارهای برشی فولادی نازک بر طبق مطالعات تحلیلی ارائه نمود که در مدل او پانل با تعدادی عضو خرپایی مورب در امتداد میدان کششی ایجاد شده جایگزین می گشت که زاویه میدان کششی ایجاد شده وابست به سختی تیر و ستونهای اطراف و ضخامت ورق بود. بعدها محققان دیگری در این زمینه مطالعاتی انجام دادند که دکتر صبوری قمی از مله کسانی است که روند طراحی دیوار برشی فولادی را ارائه نموده است. در اینجا ابتدا با استفاده از تئوری طراحی وی، دیوارهای برشی فولادی برا ی ۵ ساختمان غیر مقاوم در برابر بار جانبی طراحی گردید و سپس با توجه به ضخامت کم ورقها و امکان ایجاد میدان کششی قطری، با استفاده از روش نوارهای مورب توربرن ورقها در برنامه ETABS مدل گردد و ورق و قابها به طور همزمان مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج بدست آمده شامل کاهش تغییر مکان نسبی طبقات و تنشهای مجاز در ساختمان های فوق، حاکی از عملکرد مناسب این سیستم و اقتصادی بودن آن می باشد.