سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا منصوری نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی دانشگاه تهران
محمود حیدرزاده سهی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

TIG یکی از منابع متمرکز انرژی است که با توجه به دسترسی آسان و امکان به کارگیری سریع به سبب فراوانی و هزینه کم تجهیزات و عدم نیاز به شرایط خاص مانند نیاز به محیط خلا (مانند موارد استفاده از پرتو الکترونی) می توا ن از آن برای انجام برخی از فرایندهای مهندسی سطح مانند ذوب و آلیاژ سازی سطحی استفاده نمود. در این تحقیق تاثیر ذوب سطحی توسط این فرایند بر ریز ساختار و سختی آلیاژ آلومینیوم برنز مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات میکروسکوپی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز شیمیایی به روش EDS و بررسی تفرق اشعه (XRD)X نشان می دهند که کنترل مناسب پارامترهای روش TIG و ماهیت خودسر شوندگی سریع نمونه های ذوب سطحی باعث تبدیل دو فازی بتا + آلفا به ساختار تک فاز بتا می شود. در اثر ذوب سطحی رسوبات k در منطقه ذوب شده حل می شوند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد این پدیدهخ ها سبب فاازایش سختی تا حدود ۳ برابر می گردد.