سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی مرندی – استادیار مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه باهنر کرمان
محمدحسین باقری پور – استادیار مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه باهنر کرمان
مهرداد آریافر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه در احداث ساختمان های مرتفع، ضرورت توجه به کنترل هزینه و کیفیت، جزء اصول ساختمان سازی محسوب میشود. بی تردید سبک سازی ساختمان، به عنوان مهمترین تحول این صنعت در سالهای اخیر مورد توجه متخصصین امر واقع شده است هدف از این تحقیق ، بررسی اثرات کاهش وزن سقف، دیوار، انتخاب سیستم سازه ای و تنوع پروفیل های مصرفی درکاهش مصرف فولاد ساختمان بوده است.بدین منظور یک ساختمان ۵ طبقه اسکلت فلزی جهت انجام برخی مقایسه ها موردآنالیز و طراحی قرار گرفته است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان میدهد که استفاده از سیستم سازه ای مناسب، بیشترین تاثیر، و تنوع پروفیل های مصرفی، کمترین تاثیر را در میزان درصد کاهش وزن فولاد مصرفی ساختمانها دارد.