سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمسعود صادق زاده اصفهانی – فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب دانشکده عمران دانشگ
محمدتقی اعلمی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

ساخت سد در دهه های اخیر، به خصوص در مناطقی که فرسایشخاک در آنها متداول است، افزایش یافته است. بدون وجود سدها، خاک فرسایش یافته به وسیله جریان های رودخانه به دریا انتقال می یابد. بنابراین هنگامی که سدها ساخته می شوند، آب راکد مخازن امکان ته نشین شدن رسوب انتقال یافته را فراهم می سازد. انباشته شدن رسوبات در مخزن اهداف ساخت سد را به مخاطره می اندازد. فلاشینگ هیدرولیکی روش قابل استفاده از برای حل مشکلات رسوب گذاری در مخازن می باشد. در طی فلاشینگ ، آب مخزن از طریق دریچه های تحتانی سد بهمنظور فرسایش دادن مواد رسوبی از بستر مخزن و حمل این مواد به رودخانه پایین دست رها می شود.
در این مقاله تغییرات مورفولوژیک رودخانه سفیدرودتحت تاثیر فلاشینگ سال ۱۳۶۷، با استفاده از مدل تعمیم یافته انتقال رسوب برای شبیه سازی رودخانه های آبرفتی (GSTARS3) ، شبیه سازی گردیده و با مورفولوژی پیش بینی شده تئوریک در اثر فلاشینگ مقایسه گردیده است.