سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز همتی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی، گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

در فرایند شکل دهی افزایشی، ابزار سرکروی نصب شده روی ماشین فرز کنترل عددی، ورق مهار شده با ورقگیر را با حرکت پیوسته و فشار موضعی براساس کدهای عددی ماشین ابزار شکل می دهد. در این مقاله شکل دهی افزایشی یک قطعه مخروطی از جنس فولاد، با استفاده از نرم افزار اجزای محدود و آزمایش عملی در شرایط مختلف روانکاری بررسی شده است شبیه سازی فرایند در نرم افزار اجزای محدود براساس رژیم تماشی صلب – انعطاف بصورت مرحله ای و با فرض ضرائب اصطکاک مختلف انجام شده است که نتایج تحلیل کانتورهای تنش و کرنش ، نحوه شکل دهی ورق در مراحل مختلف تغییرشکل و تنشهای پسماند را روی هندسه قطعه نهایی بخوبی نشان میدهند. در ضمن، نزدیکی نتایج حاصل از مقایسه روشهای اجزای محدود و آزمایش عملی حاکی از آن است که معیار بکاررفته جهت تعیین رفتار مکانیکی ورق مناسب بوده و شبیه سازی فرایند شکل دهی افزایشی به روش اجزای محدود، امکان خوبی در جهت پیش بینی پارامترهای موثر بر آن را فراهم نموده است همچنین روانکارهای مختلف تاثیر بسزایی در کیفیت سطح کار هنگام فرایند شکل دهی دارند و ارتقاع کشش را بهشکل مطلوبی افزایش میدهند.