سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا باقری – استادیار دانشگاه دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
خلیل دنیادیده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو

چکیده:

بتن پرکاربردترین مصالح در ساخت ابنیه مهندسی عمران می باشد. رفتار تنش – کنش و مدول الاستیسیته بتن در آنالیز وطراحی سازه های بتنی دارای اهمیت ویژه ای می باشند. عوامل متعددی بر روی تنش – کرنش بتن در فشار تک محوری اثر می گذارند. برخی از این موارد مربوط به خصوصیات ذاتی بتن و برخی دیگر مربوط به روش و شرایط انجام می باشند. عدم یکسان بودن شرایط توسط محققین مختلف باعث شده است تا نتایج بر روی بتن های با خواص مشابه گزارش شوند. با توجه به اهمیت مضوع، این تحقیق با هدف مشخص نمودن ان اثرات بر روی شاخه صعودی منحنی تنش- کرنش و مدول ارتجاعی کانتی بتن و کاهش اثرات ناشی از خطاهای آزمایش روی نتایج حاصله، انجام شده است. علاوه بر بررسی نتایج گزارش شده توسط محقین مختلف، تاثیر موقعیت نقاط اندازه گیری اعمال شده روی نمونه بتنی از طریق بررسی آزمایشگاهی مشخص شده است.