سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر موسوی – دانشجوی دکتری علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالمجید رونقی – دانشیار علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

آهن و منگنز از عناصر غذایی ضروری گیاهان می باشد که در تولید انرژی، فتوسنتز، تولید اکسیژن و بسیاری از واکنش های حیاتی گیاه دخالت دارند . در خاک های آهکی کمبود آهن تولید بسیاری از محصولات را کاهش میدهد . کمبود منگنز نیز سبب کاهش تولید ماده خشک، فتوسنتز و غلظت کلروفیل در برگ می شود . پ هاش بالا و وجود مقادیر نسبًتا زیاد آهک در خاک از مهمترین عوامل ایجاد کمبود آهن و منگنز در گیاهان رشد یافته در خاک های آهکی مناطق خشک و نیمه خشک می باشند . بنابراین برای رشد بهینه گیاه لازم است این عناصر به مقدار کافی برای آن تامین شود . مصرف زیاد کلات های آهن می تواند سبب جذب مقادیر زیاد آهن و درنتیجه برهم خوردن توازن تغذیه ای یا ایجاد کمبود منگنز، مس و روی در گیاه و در نتیجه کاهش کمیت و کیفیت محصول شود .