سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ذبیح الله رنجی – موسسه تحقیقات چغندر قند
حمید ابراهمیان – موسسه تحقیقات چغندقند
عبدامجید خورشید – موسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده:

تنش شوری بیش از هر عامل دیگری در جهان موجب کاهش تولیدات زراعی می گردند پدیده شور و قلایی شدن اراضی از اساسی ترین مشکلات کشاورزی می باشد لذا اعمال مدیریت صحیح آب و خاک می تواند محدودید تولی در این اراضی را تا حد قابل قبولی برطرف نمای. این تحقیق در سه محیط شور اصفهان، کرج و قزوین انجام گرفت.